85 anställda och 0 chefer

Chef med skjorta och slipsFöretaget Björn Lundén information har 85 anställda, men inga chefer (bara en VD för att lagen kräver det).  Demokratiska möten där de anställda har varsin röst används för att ta beslut. Onekligen ett spännande koncept.

Så här motiverar Björn Lundén själv arbetssättet:

Han menar att det är den enskilde medarbetaren själv som bäst kan avgöra vad som för tillfället är det mest väsentliga att göra, och att när samtliga medarbetare ägnar sig åt effektivt operativt arbete filtreras perifera saker bort.
Källa: SVD

Frågan man ställer sig är om detta skulle kunna fungera på ett större företag? 800 anställda och 0 chefer t.ex. Vad tror du?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *